Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 1

Sanering av kommunens ekonomi.

Första åtgärden Liberalerna vidtog var att sanera kommunens ekonomi. Det fanns stora möjligheter att minska kostnaderna genom att helt enkelt sluta att genomföra en del verksamhet som både var onödig och som inte var obligatorisk för en kommun att utföra. Alla dessa förändringar gjordes efter två år av medborgardialoger och analyser. 2020 startade den konkreta omdaningen av kommunen.

Liberalerna öppnade också upp mer kommunal verksamhet för driftiga lokala entreprenörer som fick lägga anbud på både lokalvård, mattillagning i våra storkök, men även på driften av verksamheten inom omsorgen. I flera fall gjorde detta att den kommunala verksamheten övergick i fristående regi, men i andra fall behölls verksamheten i kommunal regi, eftersom detta visade sig vara mest kostnadseffektivt. Allt gjordes utan behov av uppsägningar. Några av de äldre kommunalt anställda erbjöds bra pensionsavtal och valde avsluta sina arbetsliv något år tidigare än tänkt. Flera av dessa ryckte dock in som vikarier under ganska många år. Det var kul att inte släppa kontakten med arbetsplatsen helt och samtidigt tjäna en liten extra slant till semestern.

Detta medförde att det gick att både återställa skatten till den nivå som gällde före 2017 och ändå genomföra stora nya satsningar.