Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 2

Satsning på skolan första åtgärden.

Den första stora satsningen Liberalerna gjorde 2020 var på skolan. Den ”Generalplan” för utveckling av skollokaler i kommunen som utarbetades och beslutades under 2017-2018 tidigarelades när det gällde förskola och skola.
2021 påbörjades byggandet av den nya F-6 skolan i Tågarp, som växte så det knakade på grund av den stora exploateringen som startat några år tidigare, i privat regi.
2025 stod också kommunens nya högstadieskola i Teckomatorp färdig. Teckomatorp blev platsen för en ny högstadieskola eftersom det var den enda F-6 skolan i kommunen som låg placerad så att det fanns plats att utveckla verksamheten inom samma del av tätorten.

Skolan i kommunen fortsatte att utvecklas även resultatmässigt. Det systematiska utvecklingsarbetet på vetenskaplig grund som startat redan 2013, under ledning av Liberalerna, gav frukt och resultaten blev allt bättre under hela 2020-talet.

Runt 2030-2032 hade skolresultaten blivit så bra att Svalövs kommuns skolor betraktades som en av de 20 bästa i Sverige. Redan 2028 gick man om Landskrona, vars utveckling var raketartad med början redan 2010 när Liberalerna tog över ansvaret för Landskronas skolor.