Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 3

Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen.

Sedan 2020-2021 flöt tågtrafiken perfekt i 5 av kommunens 6 orter. Efter hårda förhandlingar med Skånetrafiken lyckades kommunen få till stånd halvtimmestrafik på alla linjerna i kommunen. Detta startade 2028. Resultatet av detta var att det en gång var 15 min gick tåg till och från kommunens stora knutpunkt Teckomatorp. Den utmärkta kollektivtrafiken gav stark tillväxt i hela kommunen, men för just Teckomatorp var befolkningstillväxten explosionsartad under 2028 och fram till idag. Hela Teckomatorpsgårdsområdet var uppbyggt och slutsålt. Kommunen hade också förvärvat mark väster om tätorten, väster om Tegelbruksgatan. Både detta området och Granboområdet var nu exploaterat och fullt av hus.

Röstånga som saknade järnväg blev orten där ett helt nytt koncept byggdes 2029. Det var en särskild väg, skild från den vanliga vägen, där det gick höghastighetsbussar som var eldrivna. Nästan som tåg, fast på gummihjul. Vägen byggdes mellan Röstånga och Stehag, med stopp i Billinge och Stockamöllan. När resetiden blev 10 minuter mellan Röstånga och Stehag valde många människor i Röstånga att lämna bilen hemma och ta Expressbussen till Stehag för vidare transport med tåg.