Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 4

Kraftig inflyttning och många besök.

Redan före valet 2018 hade befolkningstillväxten ökat till fler än 200 nya medborgare per år. Med hjälp av exploateringar, först i Tågarp och Teckomatorp, men sedan också i Billeberga och alla andra orter i kommunen, så ökade den årliga befolkningstillväxten till ca 400 personer per år.
2030 översteg kommunens befolkning 20 000 medborgare. Men det krävdes också en satsning på marknadsföring för att få familjer att flytta ut från storstäderna till Svalövs kommun. Redan 2022 gjordes en storsatsning där kommunen bla chartrade bussar från Malmö, Lund och Helsingborg som fylldes av barnfamiljer som fick en gratis guidad tur i kommunen. Tv-reklamen med en vinjett från Svalövs Skulpturpark (som ni kan se HÄR) gjorde sitt, men allra störst effekt fick nog marknadsföringen i Danmark, där vi presenterade Kågeröd och Röstånga som permanenta boende för danskar som ville ut i den Svenska ”urskogen”. Kågeröd och Röstånga har nära nog fördubblats i förhållande till deras storlek 2018.

Söderåsen var för övrigt sedan 2020-talet den tredje mest besökta platsen i Sverige. Efter Röstånga Campings enorma satsning med hotell och massor av fler hyrstugor så ökade turismen dramatiskt. Sedan 2027 var turismen en av kommunens absolut största näringar. Kombinationen Turism och kultur visade sig vara ett mycket starkt koncept för kommunen. De många nya jobben inom turistbranschen har gjort kommunen helt befriad från ungdomsarbetslöshet de senaste fem åren.