Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 5

Ökad brottslighet krävde åtgärder.

Under 2017 och 2018 ökade brottsligheten åter i Svalövs kommun. Det var storstäderna söder, väster och norr om kommunen som till del orsakade detta. Inte städerna själv och inte på grund av kommunala beslut. Det var Polisen som förstärkts i storstäderna och använde taktiken att ständigt störa de kriminella så de inte fick ”vara ifred” och syssla med sina skumraskaffärer.
Detta gjorde att kriminaliteten flyttade ”ut på landet”. Under 2018-2020 fanns det fortfarande många dåliga, men billiga fastigheter i kommunen. Det fanns fastighetsägare med fastighetsbestånd i dåligt skick, som valde att hyra ut, i stället för att upprusta och sedan sälja. Med en stor tillgång till billiga, dåliga fastigheter, långt ute på landet som var ensligt belägna, så ökade också kriminaliteten i kommunen.
2021 var måttet rågat. Kommunen vägrade skriva under samarbetsavtal med polisen. Rikspolischefen i egen hög person kom på besök. Efter positiva samtal med Rikspolischefen beslöt hon att Svalövs kommun skulle bli en försökskommun för att jobba på ett helt nytt sätt. Men detta krävde sammarbete och även en ekonomisk insats från kommunen.
Polisen dubblade sin egen personal, men avdelade också pegar för att själva hyra in väktare till områden där det var ovanligt oroligt. Till exempel fanns det 4 väktare som patrullerade Billeberga till fots, före, under och efter nyårsafton 2023, då orten var ovanligt belastad med sprängda brevlådor, men också fyrverkerier som riktades direkt mot hus och fönster. Branschens löfte att inte sälja raketer hade inte överlevt nyår 2018.