Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 6

Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden.

En annan av kommunens åtagande i försöket tillsammans med polisen, var att kommunen bildade ett särskilt fastighetsbolag som komplement till SVABO och SVALO, med syftet att köpa upp fastigheter, renovera dessa och sedan hyra ut dem till kommunens sociala verksamhet.
Dessa fastigheter blev väldigt populära från 2025 och framåt och tjänade som instegsboende för personer som hade haft svårt att skaffa sig en egen bostad.
Även kommuner runt Svalövs kommun började hyra denna typ av fastigheter och från 2030 och framåt har SVSP (Svalövs Specialfastigheter) varit en ekonomisk succé. Särskilt som bolaget redan från början satsat på att få ut fiber till sina fastigheter långt ut på landet, eftersom denna åtgärd gjorde det billigare för andra på landsbygden att få ut sin fiber.

Så när som på några få hus, där ingen bor, så har kommunen sedan nästan 10 år tillbaka en 100% tillgång till fiber även på landsbygden, tack vare SVSP initiativ. Dock har några fastighetsägare självmant valt att inte ansluta sig. Utbyggnaden av fiber har banat vägen för utbyggnad av E-Hälsan. Man kan nu träffa sin läkare över nätet. Är det tydliga, små åkommor så har man medicin i brevlådan dagen efter. Många äldre har också valt trygghetskameror i sina hem. Då slipper att folk kommer in i hemmet mitt i natten för att titta till den äldre. I stället kan man via en kamera se att den äldre har det bra och sover gott. Inget spring och lugnare för vårdtagarna.