Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 7

Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag.

De stora arbeten med renovering av fastigheter som SVSP, kombinerat med att fler entreprenörer släppts in i den kommunala verksamheten har gjort att arbetsmarknaden inom kommunen varit under tillväxt sedan 2022. Det har funnits många praktikplatser tillgängliga och kommunens vuxenutbildning på Svalöfs Gymnasium har anpassats efter de behov som funnits. Detta har gjort att det idag, i princip inte finns någon med arbetsförmåga som får ekonomiskt bistånd (Socialbidrag). Några få personer varje år hamnar i en omställningssituation där vi betalar ut under några månader, men sedan är samverkan med arbetsförmedlingen och Komvux så mycket bättre nu så att medborgare snabbt kommer i sysselsättning. Inte minst sedan Arbetsförmedlingen flyttade tillbaka till kommunen och öppnade ett bemannat kontor så har sammarbetet förbättrats radikalt.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen åter etablerade sig i kommenen var dels direktiven från den nya borgerliga regeringen, att utveckals eller avvecklas. Arbetsförmedlingen fick två år på sig att förändra sig och bli efterfrågade, eller så skulle regeringen helt enkelt avveckla hela organisationen. Arbetsförmedlingen valde då att tvärt emot allas förväntningar, att sprida sig ut i landet och se till att många fler av Sveriges kommuner blev så nöjda med Arbetsförmedlingen att man via SKL motsatte sig en nerläggning. Dessutom hade kommunen utvecklats befolkningsmässigt med över 4000 nya medborgare på 20 år. Detta på grund av ökat byggande, skolans framgångar och den utbyggda kollektivtrafiken. Framför allt barnfamiljerna valde Svalöv framför Malmö, Landskrona eller Helsingborg.