Om oss

Information om vi som är förtroendevalde inom Liberalerna finns här på Svalövs kommuns hemsida.

Styrelsen i Liberalerna Svalöv:
Ordförande: Torbjörn Ekelund
Vice Ordförande: Sara B Selberg
Sekreterare: Elisabeth Andersson
Kassör: Tom Jensen
Kampanjledare: Håkan Sträng
Övriga ledamöter: Birgitta Zadenius, Pernilla Ekelund
Suppleanter: Leif Mårtensson, Klaes Vilhelmsson, Göran Lundqvist, Hjördis Nilsson